Nėra santuokos, skyrybų atveju nebus ir turto dalybų?

Kaip bus dalijamas turtas, jeigu santuoka nebuvo sudaryta? Kaip galima saugoti įrodymus, jeigu planuojate kartu gyventi visą likusį gyvenimą? O juk dar yra moralė bei mintys, kad “taip elgis negražu, ką pagalvos sugyventinis, jeigu paprašysiu jo pasirašyti kokį nors susitarimą dėl abiejų atliekamų investicijų į nekilnojamojo turto, akcijų pirkimą” ir kt.?
Vadovaujantis teismų praktika sugyventinių turtinių santykių apsauga į bendrai įgytą turtą taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos, kuriose nustatyta bendroji nuosavybės teisė bendraturčiams. Pažymėtina, kad sugyventinių turtas, nors ir nuosavybės teise įregistruotas vieno iš jų vardu, gali būti pripažintas bendrąja daline nuosavybe. Tokiose bylose reikia įrodyti:
1. Nesusituokusių asmenų gyvenimą drauge;
2. Ūkio tvarkymą kartu;
3. Bendro turto kūrimą abiejų naudotomis iš bendro ūkio gautomis ir asmeninėmis lėšomis, bendru sugyventinių darbu.
Tačiau akcentuotina, jog sprendžiant sugyventinių ar jų teisių perėmėjų ginčą dėl turto, įgyto bendro gyvenimo metu, nuosavybės teisės – asmeninė vieno iš sugyventinių ar bendroji dalinė, – reikia nustatyti, ar buvo sudarytas sugyventinių susitarimas įgyti turtą bendrosios dalinės nuosavybės teise dėl kiekvieno konkretaus turto objekto. Taigi byloje, kurioje sprendžiamas ginčas dėl sugyventinių turtinių santykių teisinių padarinių, turi būti nustatytas konkretus turtas, dėl kurio sukūrimo ar įgijimo bendrosios nuosavybės teise sugyventiniai buvo sudarę jungtinės veiklos susitarimą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.969 straipsnio 1 dalį jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. Partnerio įnašu pripažįstama visa, ką jis įneša į bendrą veiklą – pinigai, kitoks turtas, profesinės ir kitokios žinios, įgūdžiai, dalykinė reputacija ir dalykiniai ryšiai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sugyventinio įnašu gali būti ne tik pinigai ar kitas turtas, bet ir darbas.
Taigi, jeigu santuoka nėra sudaryta dar nereiškia, kad negalėsite įrodyti, jog turtas įgytas bendrai ir negalite į jį pretenduoti. Be jokios abejonės, ginčas bus vertinamas pagal turimus įrodymus, todėl rekomenduotina išsaugoti rašytinius įrodymus net ir tuo atveju, jeigu apie išsiskyrimą net negalvojate. Ypač atidžiai apgalvokite nekilnojamojo turto registracijas, brangesnių daiktų pirkimą. Gyvenimas nenuspėjamas, todėl dažniausiai laimi tas, kuris išsaugoja įrodymus!

Call Now Button