Įspėjimas tėvams: nesate biologinis tėvas – būsite socialinis tėvas?

Nujaučiate, kad nesate vaiko biologinis tėvas? Paskubėkite, turite vos 1 metų terminą kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo. Tačiau net ir tuo atveju, jeigu pavojaus varpais pradėsite skambinti per 1 metus nuo to momento, kai kilo pirmieji įtarimai, dar nereiškia, kad teismas nuspręs, jog vaikas yra ne Jūsų. Jaučiu pareigą informuoti, kad teismų praktika jau senai nuėjo tuo keliu, kad vaiko motinai neteikiant potencialių tėvų vaiko kandidatų sąrašo, o DNR ekspertizės rezultatams rodant, kad vaiko tėvas nėra jo biologinis tėvas, nenustačius tikrojo tėvo tapatybės taip ir liksite visam gyvenimui ne savo vaiko SOCIALINIU TĖVU! Kokios teisinės pasekmės? Visos biologiniam tėvui tenkančios pareigos, įskaitant alimentų mokėjimą bent jau iki 18 metų. 
Taip, sutinku, vaiko interesai privalo būti aukščiau visko. Tačiau, „tėvas“ šiuo atveju yra svetimas asmuo, kuris irgi turi teises? Pasak teismų, neturi, nes VAIKAS TIESIOG NEGALI LIKTI BE TĖVO. Teismas byloje galimai pripažins Jus socialiniu tėvu, jeigu:
1. Pasakysite teismo posėdžio metu bent vieną sakinį apie tai, kad po vaiko gimimo su juo bendravote, juo rūpinotės (o kaip kitaip galėjo būti?);
2. Bent kartą sumokėjote išlaikymą;
3. Domėjotės vaiko gyvenimu;
4. Vaikas, kuris gali būti pagal savo brandą apklausiamas posėdžio metu nurodys, kad ilgisi tėvo, norėtų su juo bendrauti ( o kaip kitaip, jug vaikas gyvena prisiminimais!). O ir teismų sprendimuose beveik visada rasime sakinį: „Vaiko darnios ir harmoningos raidos požiūriu svarbiau tai, ką pats vaikas pripažįsta savo tėvu ar motina, nei biologinė tėvystė ar motinystė“.
5. Liudytojai patvirtins, kad su vaiku buvo artimas ryšys, bendravote, pramogavote ir kt.

Štai taip. Vaiko motina gali viską, vaiko „tėvas“ (?) (SOCIALINIS TĖVAS) negali nieko, jis tik PRIVALO. Tik man kaip teisininkei kyla klausimas, kaip motinos elgesys (nesakykite, kad ji gali nežinoti potencialaus tėvo (tėvų) sąrašo!) koreliuoja su sukčiavimu ir baudžiamąją atsakomybe? Jug motina įgyja apgaule vaiko naudai ( o neretai kartu ir savo) pinigus, per 18 metų – daug pinigų! Sakysite čia ne apgaulė? Mano teisinė sąmonė diktuoja, kad tai absoliutus SUKČIAVIMAS, už kurį privalo kilti baudžiamoji atsakomybė!

Call Now Button