Atiduoti ar neatiduoti bankroto administratoriui įmonės buhalterinę apskaitą – štai kur klausimas!

Kaip vienas iš tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme yra išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas. Tačiau ar buhalterinės apskaitos dokumentų neperdavimas bankroto administratoriui savaime reiškia, kad įmonės bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu ir ar tai taip pat reiškia, kad preziumuojama, jog neperdavus dokumentų įmonės apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir/ar aplaidžiai, t.y. netinkamai? Deja, šiuo klausimu vieno atsakymo nėra. Kiekvienu atveju teismas aplinkybes įvertina individualiai ir teismo sprendimas panašiose situacijose gali būti skirtingas. Prisiminkime, kokius atvejus galime laikyti netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu:
1) situacijas, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami;
2) apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai. 
Taip, neabejotina, kad netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą; tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Tačiau aktualioje teismų praktikoje sakoma, kad išimtinai tik dokumentų neperdavimo bankroto administratoriui faktas, nesant byloje kitų įrodymų, nepatvirtina aplinkybių būtent dėl aplaidaus ir/ar apgaulingo įmonės buhalterinės apskaitos vedimo. 
Kitaip tariant, jeigu iš bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos matyti, jog bankroto procedūrų metu buvo nustatyta įmonės veikla, jos turtas, nuosavas kapitalas bei įsipareigojimų dydis ir jų struktūra, nėra pagrindo ir įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, kai kalbame apie ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindą. 
Buhalterinės apskaitos neperdavimas bankroto administratoriui bankroto bylose gali turėti daug “įvairių spalvų”, kurios kartais tampa išsigelbėjimu nuo vieno ar kito reikalavimo patenkinimo, o kartais atvirkščiai, gali nuvesti į reikalavimų tenkinimų “pragarą”, kuriame bankroto administratorius pasiekęs tikslą pripažinti bankrotą tyčiniu ateityje įmonės vadovams ir akcininkams pradės teikti ne vieną ieškinį…

Call Now Button