„Statytinis vadovas“ & realus vadovas – kuris “išlips sausas iš žalų atlyginimų balos”?

Faktiškai įmonėje yra paskirtas direktorius, bet įmonę realiai valdo vadybininkas, akcininkas, valdybos ar stebėtojų tarybos narys, kitas asmuo? Ar tokiam asmeniui gali kilti asmeninė atsakomybė už įstatymuose nustatytų vadovo pareigų ir fiduciarinių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą?

Taip, gali ir šiai dienai manyti, kad „statytinis vadovas“ vienas pats atsakys už realaus vadovo atliktus veiksmus ar neveikimą, būtų labai klaidinga. Byloje turint tam tikrus įrodymus ir pripažinus, kad formaliai vadovu nepaskirtas asmuo sistemingai atliko funkcijas, kurias paprastai atlieka vadovas (de jure vadovas), jo atsakomybė už neteisėtais veiksmais padarytą žalą bus taikoma kaip de jure vadovui. Tai reiškia, kad faktiniu vadovu galima pripažinti ir tą asmenį, kuris tiesiog atliko juridinio asmens vadovui priskirtas funkcijas, kurios numatytos pvz. akcinių bendrovių įstatyme.

Keletas pavyzdžių iš praktikos:
1) vienoje byloje atsakovė, (kuri niekada nebuvo paskirta įmonės direktore) buvo pripažinta faktine įmonės vadove, nors tuo metu ji buvo vaiko priežiūros atostogose, tačiau būtent tada sudarinėjo sutartis, įdarbindavo darbuotojus, priėminėjo įsakymus, išrašė sąskaitas, pasirašė priėmimo – perdavimo aktus ir kt.;
2) kitoje byloje buvo pripažinta, kad „statytiniai vadovai“ negali už faktinį savininką ir direktorių atkurti prarastus buhalterinės apskaitos dokumentus ir pateisinti atsiskaitytinai gautas sumas, todėl ieškinys šių “statytinių vadovų” atžvilgiu buvo atmestas;
3) akcininkui, kuris veikė kaip realus įmonės vadovas buvo pritaikyta atsakomybė ne kaip akcininkui, o kaip faktiniam bendrovės vadovui (kas yra absoliučiai teisiškai skirtingi dalykai).

Mitas, kad „statytinis vadovas“ visais atvejais vienintelis bus kaltas dėl kilusių pasekmių ir atsakys asmeniniu turtu pvz. prieš kreditorius vienas. Žinoma, ginčą nagrinėjant teisme teks gerokai padirbėti su įrodymais, liudytojų apklausomis ir kt. Bet vadovaujantis suformuota aktualia teismų praktika, tai įrodyti įmanoma.

Ir pabaigai auksinis patarimas: vadovai, saugokite Jums aktualių dokumentų kopijas, vieną dieną, kai bus nagrinėjamas Jūsų atsakomybės klausimas bankroto byloje, suprasite kokią vertę sukurs pasinaudojimas šiuo patarimu, o gal net taps vieninteliu „išsigelbėjimo ratu“ byloje…

Call Now Button