Vadove, ar žinai, kas gali apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės?

Kur vadovo asmeninės atsakomybės ribos įmonei iškėlus bankroto bylą? Ar jos egzistuoja? Kada ginčo atveju preziumuojama, kad vadovas veikė tik geriausiais interesais ir tik įmonės naudai? Ar verslo sprendimų priėmimo taisyklė gali apsaugoti vadovą nuo asmeninės atsakomybės bankroto atveju?

TRUMPA VERSLO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS ABC VADOVUI. KĄ ANALIZUOJA TEISMAS GINČO ATVEJU:

1. Ar priimdamas verslo sprendimus bendrovės vadovas vykdė pareigą identifikuoti galimas rizikas pagal tikėtinos naudos ir galimos žalos bei jos atsiradimo tikimybės santykio įvertinimą;
2. Ar vadovas tinkamai įvertino žalos išvengimo, sumažinimo ir amortizavimo kaštus;
3. Tuo atveju, jei teisme vertinant verslo sprendimų riziką taikant nurodytus dėmenis nepaneigiama vadovo veikimo bona fide geriausiais bendrovės, kuriai jis vadovauja, interesais prezumpcija, net ir verslo sprendimai, sukėlę nuostolių, negali būti pripažįstami bendrovės vadovo veiksmų neteisėtumo faktu kaip jo civilinės atsakomybės sąlyga (išimtis, kai sprendimai priimami pažeidžiant įstatymus ar bendrovės įstatus);
4. Bendrovės vadovui kyla atsakomybė tik tuo atveju, jei bendrovės vadovo veiksmų teisėtumo (neteisėtumo) vertinimų teisme rezultatas bus akivaizdaus vadovo ūkinės-komercinės rizikos protingumo peržengimo konstatavimas ar aiškaus aplaidumo faktas.

Kam byloje tenka įrodyti padarytos žalos faktą ir dydį, įmonės vadovo fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą, akivaizdų protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba vadovui suteiktų įgaliojimų viršijimą? Žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui.

Ar gali ši taisyklė apsaugoti vadovą nuo asmeninės atsakomybės? Gali, jeigu verslo sprendimai buvo priimti sąžiningai ir žinoma, atitiko rūpestingumo pareigos standartus.

Kas yra sąžininga ir kas rūpestinga – konkretaus ginčo diskusijų (kartais net ir fantazijos) klausimas…

Call Now Button