Supaprastintas bankroto procesas – džiaugtis ar verkti?

Ar supaprastintas įmonės bankroto procesas reiškia, kad bankrotas bus „paprastas“? Ne, paprastų bankrotų nebūna. Nors, būna (tam tikrą laiką), jeigu nei kreditoriai nei akcininkai juo nesidomi.

Kas slepiasi po šia viliojančia žodžių konstrukcija – „supaprastintas bankroto procesas“?
1. Šis procesas negali trukti ilgiau kaip vienerius metus nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos (bet greitai, ne visada yra teisingai!);
2. Supaprastinto bankroto proceso metu turi būti taikoma bankroto procedūra – likvidavimas;
3. Supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susirinkimai nešaukiami (t.y. bankroto administratorius procese veikia „savo nuožiūra“);
4. Kreditorių susirinkimo kompetencijai skirtus turto pardavimo ir kitus klausimus, priskirtus spręsti kreditorių susirinkimui, sprendžia bankroto bylą nagrinėjantis teismas (bankroto administratorius „pasiūlo“ ir teismas dažnai „užsimerkęs“ patvirtina).

Taigi pritaikius įmonei supaprastintą bankroto procesą eliminuojama labai svarbi bankroto proceso stadija – kreditorių susirinkimo sušaukimas, nuo kurio itin priklauso skaidrus bankroto procesas. Supaprastinto bankroto atveju pagrindinis tikslas yra teisėtai ir greitai likviduoti nemokų skolininką ir dėl tos priežasties (proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo) apribojamos įmonės kreditorių teisės.

Išvada: jeigu kreditorius siekia atgauti skolą, jis privalo domėtis bankroto byla nuo pat pradžių ir esant poreikiui užtikrinti skaidresnį procesą stengtis užkirsti kelią „paprastam“ bankroto procesui. Vėlesni kreditoriaus norai, be savalaikės reakcijos, teismui tiesiog bus neįdomūs…

Kas džiaugsis, o kas galimai verks dėl šio „nepaprastai paprasto“ bankroto proceso, priklauso nuo to, kurioje barikadų pusėje bus – akcininko, kreditoriaus, direktoriaus.

Call Now Button