Teistas = visam gyvenimui netekęs teisės į leidimą laikyti (nešiotis) ginklą?

Ar teistumo žyma visada užkerta kelią gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklą? Ar tą mitais apipintą nepriekaištingą reputaciją įmanoma „atstatyti į pradinę padėtį“?

Kaip manote, ar asmuo, kuris teistas prieš 20 metų už chuliganizmą ir šiuo metu turi verslą, šeimą, nebaustas administracine tvarka, pakartotinai neteistas, jam gali būti išduotas leidimas laikyti ginklą? Ar asmuo, kuris kažkada vieną kartą panaudojo smurtą prieš artimą asmenį (be ginklo) ir su tuo asmeniu susitaikė (vienas kito atsiprašė), pavojingas visuomenei? Ar asmuo, kuriam atsisakoma išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklą gali tarnauti kariuomenėje?

Praktika rodo, kad policijos komisariatai itin dažnai atsisako išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, todėl paskutine viltimi lieka teismas. O teismų praktika labai įvairi ir kiekvienas individualus atvejis turi skirtingą vertinimą. Jūsų teismui keletas pavyzdžių:
1. teismas panaikino policijos komisariato sprendimą atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus dėl to, jog teismas perkvalifikavo asmens nusikalstamą veiką pagal naujojo Baudžiamojo kodekso straipsnį, pagal kurį numatyta didžiausia bausmė neviršija 3 metų laisvės atėmimo (pavyzdys, kai prieš kreipiantis į policijos komisariatą verta pasikonsultuoti ar įmanoma Jūsų atveju nusikalstamą veiką, už kurią esate seniai nuteistas, įmanoma perkvalifikuoti pagal naujojo BK straipsnį ir padidinti gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklą tikimybę);
2. teismas panaikino policijos komisariato sprendimą atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, nes asmuo ginklą įsigijo iki Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo, pagal kurį jis nebūtų laikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu ir aplinkybės, dėl kurių jis pagal šį įstatymą nelaikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu, atsirado iki Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (pavyzdys, kai šiuo atveju dėl aktualių įstatymų pasikeitimo, keičiasi ir teisinis vertinimas, kurio policijos komisariatas kartais neįžvelgia);
3. teismas patenkino asmens prašymą panaikinti policijos komisariato sprendimą atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, kadangi pagal Baudžiamojo kodekso nuostatas, asmens padarytas nusikaltimas priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai, t. y. už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo, ir nuo to laiko, kai asmuo buvo nuteistas, nepadarė naujų nusikalstamų veikų (pavyzdys, kai teismas pasako, jog visą gyvenimą teistumo žyma negali būti vienintelis ir svarbiausias vertinimo kriterijus).

Išvada: teistumo žyma ne visais atvejais privalo persekioti visą likusį gyvenimą. Kiekvienu individualiu atveju būtina įvertinti konkretų asmenį ir visas aplinkybes, kurios lemia spendimą (ne)išduoti leidimą laikyti (nešiotis ginklą). Čia negali būti jokių šablonų!

Call Now Button