Vadove, ar tikrai padarei viską, kad bankroto byla nebūtų iškelta?

Įmonės bankrotas, reiškia, kad įmonė yra nemoki ir privalo būti nedelsiant šalinama iš rinkos. Tačiau ar visada pateikus teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo jis yra tenkinamas? Ne. Tokio pobūdžio ginče, teismas privalo aiškiai atsakyti į tam tikrus klausimus.

Čia reiktų nepamiršti ir kam yra perkelta pareiga įrodyti, jog įmonė yra moki? Pareiga įrodyti mokumą kyla būtent bendrovei, teigiančiai, jog yra moki, tačiau pvz. turi laikinų finansinių sunkumų.

Tam, jog išsiaiškinti įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis.

Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant įstatymo nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės, tokios kaip:
1. kokį turtą įmonė turi realiai;
2. ar įmonė tebevykdo veiklą;
3. ar įmonės veikla pelninga;
4. ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams ir ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir kt.

Atliekant mokumo analizę, ypač svarbu nustatyti kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja.

Ar daug vietos palikta interpretacijai – moki ar nemoki įmonė? Pakankamai. Net ir esant neigiamiems rodikliams, pateikiant teismui tam tikrus įrodymus, įmanoma įrodyti, kad įmonė verta teismo ir rinkos dalyvių pasitikėjimo ir jos veikla gali būti tęsiama neiškeliant bankroto bylos.

Call Now Button