Bankinio mokėjimo paskirties reikšmė – gali tekti mokėti paskolą, kuri niekada neegzistavo?

Praktikoje dažnai tenka matyti atvejus, kai asmenis sieja tam tikri santykiai ir vienas kitam jie atlieka bankinius mokėjimų pavedimus (arba įnešimus grynaisiais), tačiau paskirtyse nieko nenurodo arba padeda pvz. tašką. Kaip sprendžiamas ginčas, kai viena iš šalių pradeda teigti, kad atliekant mokėjimus ar mokėjimą buvo suteikta paskola?

Tokiu atveju teismas turi nustatyti ir įvertinti reikšmingų aplinkybių visumą ir, ja remdamasis, kvalifikuoti šalis siejančius teisinius santykius.

Štai vienoje byloje, kuri “keliavo” ir pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo buvo teigiama, kad asmuo, kuris gavo mokėjimą bankiniu pavedimu (mokėjimo paskirtyje nebuvo jokio įrašo) viską siejo su dalyvavimu bendroje veikloje ir pinigų pervedimą į jo sąskaitą traktavo kaip investicijos į bendrą veiklą grąžinimą. Priešinga šalis teigė, kad mokėjimas buvo atliekamas ir suvokiamas abiejų šalių kaip paskolos suteikimas, tiesiog mokėjimo paskirtyje nenurodė aiškiai, kad tai paskola, nemanė, kad tai yra būtina.

Esant tokiai situacijai, kai viena pusė pateikia įrodymus (išrašą apie bankinį pavedimą, kuriame nėra aiškios mokėjimo paskirties), bet nėra ginčo, kad pinigai gauti, o priešinga pusė tiesiog teigia, kad buvo visai kitokie susitarimai, tačiau nepateikia jokių įrodymų apie kitą atlikto pavedimo tikslą, neįrodžius pinigų grąžinimo fakto teismams yra pagrindas spręsti, kad labiau tikėtina, jog šalis siejo paskoliniai santykiai, o ne kokie kiti…

Todėl esant tokiai situacijai teismai turi pagrindą konstatuoti, kad siejo būtent paskoliniai santykiai ir ieškinį tenkina atitinkamai priteisiant skolą kaip už negrąžintą paskolą.

IŠVADA: atliekant bankinius mokėjimų pavedimus stebėkite kokią paskirtį įrašo kitas asmuo, lygiai taip pat stebėkite ką įrašote patys. “Mokėjimo paskirtis” nėra vien tik žodžių žaismas, ateityje teisinės pasekmės gali būti pakankamai skaudžios. Tiesiog gali tekti sumokėti paskolą, kurios niekada negavote ar grąžinti skolą, kurios niekada neturėjote.

Kita vertus tam tikros mokėjimo paskirties nurodymas ar nenurodymas, nepamirškite, kad gali būti ir iš anksto sudėliotas planas pasipelnyti ateityje…Kai kurie asmenys (neretai ir patys artimiausi) tiesiog mėgsta “apsidrausti” tarpusavio bendravimą, ir esant konfliktui “prisiminti”, kad galbūt Jums “suteikė paskolą”…

Call Now Button