Vadove, išėjai iš įmonės, o dokumentų kopijas pamiršai pasiimti? Lauk bėdos!

Mano Klientas bankroto byloje apgintas nuo beveik 55 000 Eur reikalavimo. Sudėtingame ginče pergalė pasiekta po daugiau nei 2 metų intensyvaus bylos nagrinėjimo.

Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl bankrutavusios bendrovės vadovų bei akcininko veiksmų, atsiradusių dėl bendrovei priklausiusių grynų pinigų paėmimo ir šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų nepateikimo.

Situacijos vertinimą itin sunkino tai, kad paskutinis vadovas yra „dingęs“, dalis bendrovės dokumentų gaisro metu sudegė, dalis tiesiog dingo kartu su paskutiniuoju vadovu.

Byloje reikėjo įrodyti, kad kiekvienas iš buvusių vadovų pinigus panaudojo įmonės reikmėms, o tai padaryti, kai dokumentų gauti neįmanoma iš paskutinio įmonės vadovo, įrodinėjimo prasme nėra itin lengva.

Taip pat kilo ginčas, ar išgrynintų pinigų negrąžinimas yra bendrovės vidaus santykiai, ar išoriniai jos santykiai su vadovu? Juk civilinės ir darbuotojo materialinės atsakomybių atribojimas turi ypatingą reikšmę dėl to, kad vadovo civilinei atsakomybei ir jo kaip darbuotojo materialinei atsakomybei taikomos visiškai skirtingos atsakomybės sąlygos.

Negana to, byloje teko atlikti kompleksinį vertinimą ginant Kliento interesą, kokį teisinį svarumą turi itin didelės apimties mokesčių administratoriaus patikrinimo išvada už 2 metų vidutinio dydžio statybos bendrovės mokestinį laikotarpį. Kiek mokesčių administratoriaus nurodyti mokestiniai pažeidimai įtakoja kiekvieno iš atsakovo atsakomybę konkrečioje žalos atlyginimo byloje?

Džiugu, kad teismas absoliučiai palaikė būtent mano atstovaujamo Kliento (atsakovo) poziciją, argumentus ir konstatavo, kad jo atžvilgiu nėra pagrindo priteisti reikalaujamą beveik 55 000 Eur sumą.

Šiose bylose verta nepamiršti, kad nepaisant to, kad vadovas, išeidamas iš įmonės, buhalterinės apskaitos ir kitų dokumentų su savimi neišsineša, tačiau vieną dieną būtent jam reikės įrodyti, kad pinigai panaudoti tinkamai ir tik įmonės interesų tenkinimui.

Ar tai yra teismų praktikos suformuotas „nebylus“ patarimas vadovams slapta išsinešti su savimi bent jau svarbiausių dokumentų kopijas? Tikrai taip. Juk vadovas laikomas kaltu, tol kol nenustatyta kitaip.

Call Now Button