Vekselis – pinigų pagal jį negavote, o grąžinti vistiek reikės?

Ar galioja vekselis, kuris suėjus neprotestuotiname paprastajame vekselyje nurodytam mokėjimo terminui, nebuvo pateiktas notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo? Ar praleistas terminas ir tvarkos nesilaikymas daro vekselį automatiškai negaliojančiu?

Ar įsipareigojimas sumokėti pagal vekselį gali būti atsiradęs tik iš paskolos santykių? Nebūtinai, pats vekselio abstraktumas reiškia, kad įsipareigojimo prisiėmimo pagrindas gali atsirasti ne tik iš pakolos, bet ir iš kitų santykių, pvz.:

  • dovanojimo;
  • savo ar svetimos prievolės garantavimo;
  • kitos prievolės vykdymo užtikrinimo;
  • atsiskaitymo;
  • kitų įstatyme nedraudžiamų pagrindų.

Praktikoje, dažniausiai pasitaiko situacijos, kad vekselio davėjas teismui teigia, kad pagal paskolos sutartį, buvusią prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindu, jis tiesiog negavo pinigų.

Tai kas tada turi įrodyti, kad pinigai perduoti ar neperduoti? Būtent vekselio davėjas, o ne vekselio turėtojas turėtų pateikti pakankamai ir būtent patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal vekselį. Ar visais atvejais? Ne, konkrečioje byloje, situacija gali pakrypti priešinga linkme.

Tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos panankamai sudėtingai, nes dažnai, už vekselio pasirašymo slypi kiti, rašyti/nerašyti susitarimai, kuriuos bylose ir bandoma atskleisti bei įrodyti. Ir teismų praktikoje yra bylų, kuriose tai yra padaroma sėkminga.

Vekselis yra bene patikimiausias ir sunkiausiai nuginčijamas vertybinis popierius, tačiau kai jis skirtas įforminti kitiems asmenų susitarimams, verslo investicijoms ir pan., reikėtų atidžiai įsivertinti dar prieš kreipiantis į teismą, ar tikrai priešinga pusė neatskleis tikrosios sandorio prasmės ir paskirties ar paties pinigų perdavimo/neperdavimo fakto.

Call Now Button