Kaip manote, ar galėtumėte parduoti Jums nepriklausančių patalpų dalį?

Pasirodo, kad tai absoliučiai įmanoma sutarties sudaryme dalyvaujant net ir notarui. Klientas (ieškovas) aukcione įsigijo negyvenamųjų patalpų dalį, kurią jam pardavė nekilnojamojo turto vystymo įmonė, kurios akcininkas yra pati Vilniaus miesto savivaldybė. Tik po sutarties sudarymo (kurią patvirtino notaras) ieškovui paaiškėjo, kad dalis nusipirktų patalpų ploto sutampa su kitomis patalpomis, kurios daugiau nei 20 metų priklauso trečiajam asmeniui. Remiantis tuo, susidarė situacija, kad Klientui sutartimi buvo perleistas trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris niekada nepriklausė atsakovui. Civilinis kodeksas numato, kad būtent pardavėjas privalo patvirtinti, kad į perduodamus daiktus tretieji asmenys jokių teisių ar pretenzijų neturi. Šiuo atveju atsakovas privalėjo žinoti, kad parduodamos patalpos nepriklauso jam nuosavybės teise, bet vis tiek jas pardavė. Tačiau kaip tokį sandorį patikrino, patvirtino ir įregistravo registrų centre notaras? Praktikoje žinoma, kad jeigu tas pačias teises į daiktą ar daiktines teises įregistravo keli asmenys, tai laikoma, kad teises įgijo pirmasis sandorį įregistravęs asmuo, todėl akivaizdžiai patalpos nuosavybės teise ir priklauso trečiajam asmeniui. Nors šioje byloje atsakovas nesistengė atkakliai įrodyti, kad ginčo patalpos priklauso būtent jam, o ne trečiajam asmeniui, tačiau stengėsi klaidinti teismą ir patį ieškovą dėl akcininko jam perleistų patalpų teisėtumo klausimų. Atsižvelgiant į surinktų įrodymų visumą, teismas pagrįstai konstatavo, kad patalpos priklauso ne ieškovui ar atsakovui, o nuosavybės teise trečiajam asmeniui, todėl taikė restituciją ir įpareigojo grąžinti visus sumokėtus Kliento pinigus. 
Retorinis klausimas baigus atstovauti šioje byloje: ar tikrai visada galime pasitikėti notarais?

Call Now Button