Skyrybos: ar galima padalinti pastatą, kurio rekonstrukcija nėra įteisinta?

Skyrybos, mano manymu, yra tam tikra prasme kaip verslo padalijimas. Tokio pobūdžio bylose, sutuoktiniai teismui privalo nurodyti visą dalijamo turto sąrašą bei savo valios išraišką, kokiu būdu ir kokiomis dalimis jie nori tą turtą padalinti.

Viskas pakankamai aišku, kai kalbame apie santuokoje įgytą ir registruotą turtą, tačiau kas įvyksta tokiais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių turtą įgyja dar iki santuokos asmenine nuosavybe, o santuokos metu šis turtas yra iš esmės pagerinimas, pvz. rekonstruojamas sodo pastatas?

Tokiasi atvejais galima pripažinti sutuoktinio vardu įregistruotą, santuokoje rekonstruotą sodo pastatą bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir jį prašyti teismo padalinti. Būtent tokia yra naujausia, aktuali teismų praktika.

Nors bendra taisyklė yra tokia, kad santuokos nutraukimo byloje gali būti sprendžiamas klausimas tik dėl realiai egzistuojančio turto padalijimo, tačiau tai, jog ginčo pastato rekonstrukcija nėra įteisinta, nėra kliūtis apskaičiuoti ir į dalytino turto balansą įtraukti statybos darbus šiam sodo pastatui rekonstruoti, kurie buvo atlikti po santuokos sudarymo.

Kaip nustatoma atliktų statybos darbų kaina? Čia tampa du svarbūs aspektai:
1) statybos darbų rinkos kaina bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigoje (arba santuokos nutraukimo metu);
2) atliekama turto pagerinimo vertės nustatymo ekspertizė ir jos išvados.

Kokiais įrodymų šaltiniais remdamasis teismas nustato sutuoktinių turto vertę, priklauso nuo konkretaus turto rūšies. Tokio pobūdžio ginčuose, verta nepamiršti ir nedaryti esminės praktikoje sutinkamos klaidos: reikia atlikti ekspertizę siekiant įvertinti ne rekonstruoto pastato vertę, o pastato pagerinimų vertę.

Taip pat būtina išspręsti klausimą dar iki bylos iškėlimo teisme: siekiate įrodyti, kad bendras sutuoktinių įgytas turtas yra atlikti pastato statybos darbai, kurių vertė ir yra dalytina santuokos nutraukimo metu ar siekiate įrodyti, kad pvz. atskiras konkretus daiktas, pavyzdžiui, lietvamzdis turi būti dalytinu turto objektu (tai irgi įmanoma, jei jis vis dar turi savo kaip atskiro daikto vertę).

Dažnu atveju, prieš keliant tokio pobūdžio bylą teisme, verta įsivertinti ir kokio atstovo Jums reikia byloje. Ar atstovas privalo specializuotis pvz. kaip šiuo atveju statybos teisėje? O gal papildomai ir įmonių teisėje (ginčas dėl akcijų ir kt.?)

Santuokos nutraukimo byla dažnu atveju turi “specifinių prieskonių”, todėl ginče naudojami įrodinėjimo būdai skiriasi. Ir tai normalu, nes kiekviena santuoka ir sutuoktinių gyvenimas nėra analogiškas jokių kitų sutuoktinių gyvenimui.

Kiekviena byla yra absoliučiai unikali, tapatūs gali būti tik kai kurie ginčo aspektai.

Call Now Button