Kokybės ir apmokėjimo už darbus kova statybos rangoje – kas laimės?

Užsakovas nepatenkintas rangovo atliktais statybos darbais ir jų kokybe, o rangovas nori atlygio už juos? Kaip ginče išspręsti, kuris yra teisus? Kada gali būti sumažinama atliktų darbų kaina?

Dažniausiai tokio pobūdžio ginčui persikėlus į teismą, rangovas reiškia savo reikalavimus, užsakovas savo priešpriešinius reikalavimus. Situacijos vertinimas iš esmės gali skirtis nuo konkrečių aplinkybių ir turimų įrodymų. Jeigu užsakovas yra fizinis asmuo, papildomai sprendžiama ar ginče gali būti taikomos jam palankios vartojimo rangos nuostatos.

Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas tokį reikalavimą ginčija remdamasis darbų trūkumais, teismas byloje turi tirti:
1. ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą;
2. ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus;
3. ar darbai (rezultatas) turi trūkumų;
4. ar trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo – priėmimo metu;
5. ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatyme nustatytų terminų;
6. kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus;
7. ar užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti darbų kainą.

Kiekvienas iš šių punktų turi savo įrodinėjimo rašytas ir nerašytas “taisykles”, kurių iš esmės nežinant kaip tinkamai pritaikyti procese, galima pralaimėti ginčą. Pagal susiformavusią naujausią teismų praktiką šie aspektai privalo būti įvertinti byloje, nepaisant to ar yra pareikštas priešpriešinis reikalavimas ar ne.

Dirbant su statybos ginčais kiekvieną kartą tenka priminti, kad teisėjas nėra statybos ekspertas, juolab jis nedalyvavo rangovo ir užsakovo gyvenime iki susiformuojant ginče, todėl byloje privalo būti tinkamai dirbama su įrodymais bei aiškiu savo pozicijos ir teikiamų įrodymų atskleidimu byloje.

Didžiausia klaida tokio pobūdžio ginče manyti, kad “čia ir taip viskas visiems aišku”. Ne, neaišku, todėl teismas ir turi išspręsti ginčą. Dar viena klaida, manyti, kad pats teisėjas privalo būti aktyvus ir rinkti visus įrodymus, aiškintis aplinkybes, kviesti į bylą ekspertą ir kt.

Taigi, šiuose ginčuose galioja rungimosi principas, todėl kiekiena šalis iki pat finišo privalo įrodinėti tai, kas jos manymu įtakos teismo sprendimo palankumą savo naudai ir/ar…paveiks teismo vidinį įsitikinimą.

Call Now Button