Ar po santuokos sudarymo su užsieniečiu galite turėti pavardę su raidėmis “w, x, q”?

Sudarėte santuoką su užsieniečiu ir norite, kad Jūsų ar vaiko pavardė irgi būtų rašoma originalia kalba su raidėmis “ w, x, q“? Nebus taip paprasta. Be teismo sprendimo, šio klausimo išspręsti nepavyks?

Nors nemažai Lietuvos piliečių yra sudarę santuoką su kitataučiais, jiems vis dar bandoma riboti teisę pasirinkti savo pavardę, kuri neprieštarautų viešajai tvarkai ir gerai moralei. Nepaisant to, kad praktika rodo, jog sutuoktiniai, jų vaikai patiria pakankamai didelių nepatogumų dėl skirtingai rašomų jų pavardžių, vaikų pavardė skiriasi nuo tėvo arba motinos pavardės, patiriami nuolatiniai sunkumai dėl tapatybės nustatymo, profesinių, administracinių nepatogumų, tačiau asmenų pavardės ir toliau yra priverstinai sulietuvinamos.

Ir šiai dienai, vis dar trūkstant įstatymų leidėjo valios išspręsti susidariusią situaciją, asmenys priversti bylinėtis teisme. Nes tik teismas ir niekas daugiau negali įpareigoti civilinės metrikacijos skyrių išduoti naują santuokos sudarymo įrašą ar gimimo įrašą su originalo kalba rašoma sutuoktinio pavarde.

Ir nors jau pakankamai seniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Europos Žmogaus Teisių Teismas, JTO Žmogaus teisių komitetas yra pasisakę, kad situacija, kai sutuoktiniai naudojasi savo pasais, kuriuose jų pavardės rašomos skirtinga forma, jiems tam tikrais atvejais sunku net išlaikyti požiūrį į save kaip į vieną vienetą ir priverstinis vardo ir pavardės keitimas yra neteisėtas kišimasis į privatų asmens gyvenimą, tai jokiu būdu nereiškia, kad pasikreipus į teismą, Jūsų prašymas bus jau automatiškai patenkintas.

Kiekvienu inidividualiu atveju, dar iki teikiant dokumentus teismui, būtina atlikti situacijos analizę, juk tokio pobūdžio byloje bus svarbi ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuomonė.

Taigi, įrašyti pavardėje raides „w, x, q“ įmanoma, tačiau tik po to, kai turėsite palankų teismo sprendimą.

Call Now Button