Ar rangovui nukrypus nuo techninio projekto, užsakovas patiria dvasinius išgyvenimus?

Rangovas pastatė per žemą namą? Namo sienų aukštis neatitinka techninio projekto sprendinių? Dėl to patyrėte dvasinius išgyvenimus? Bet ir toliau gyvenate tame name, nes jis tinkamas naudoti pagal paskirtį? Kas atlygins patirtą neturtinę žalą? Patirtus išgyvenimus? Papildomus rūpesčius? Emocinę depresiją?

Apie 7 metus dirbant su statybos rangos ginčais matyti, kad pakankamai dažna situacija, kai rangovas nukrypsta nuo viena ar kito reikalavimo. Tačiau ar pvz. nustačius, kad gyvenamojo namo konstrukcinė dalis buvo pastatyta, nukrypstant nuo statinio techninio projekto, atsiranda pagrindas užsakovui kreiptis į teismą ne tik dėl nuostolių atlyginimo, bet ir neturtinės žalos atlyginimo?

Pagal naujausią teismų praktiką – taip, jeigu statybos rangos šalis – užsakovas – buvo fizinis asmuo, o rangovas – juridinis asmuo (verslininkas) bei statybos rangos sutarties objektas (šiuo atveju buvo gyvenamojo namo rąstinės dalies konstrukcijos ir kitų susijusių darbų atlikimas) suponuoja, jog statybos rangos sutarties tikslas yra susijęs ne su ūkinės komercinės ar profesinės veiklos, o su asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikių tenkinimu.

Paklausite, kokio dydžio neturtinė žala tokiu atveju gali būti priteista iš rangovo? Apie 3000 Eur, žinoma suma gali būti ir didesnė ir mažesnė, viskas priklauso nuo individualaus atvejo.

Įdomiausia tai, kad naujausia teismų praktika tokio pobūdžio bylose nuėjo tuo keliu, kad net jei ir užsakovas neprašys, teismas gali priteisti neturtinę žalą pats, be jokio prašymo. Ypač tais atvejais, kai bylinėjimasis trunka ilgai (4-5 metus).

Kaip rangovas tokiu atveju gali apsiginti? Privalo gauti rašytinį užsakovų sutikimą, kad statinio techninis projektas bus pakeistas pačių užsakovų pageidavimu arba su jų sutikimu. Kaip žinia, praktikoje tas sutikimas dažniausiai būna žodinis, o iš to seka, kad vėliau rangovas tiesiog gauna ieškinį teisme.

Bet ar tikrai tokiais atvejais turi būti priteista neturtinė žala? Galbūt…

Bet gal tada reikėtų priteisti už patirtus dvasinius išgyvenimus kiekviename statybos procese?

Kiek praktikoje tenka girdėti, visi užsakovai didesnius ar mažesnius dvasinius išgyvenimus, papildomus rūpesčius patyrė…

O rangovai, ar jie turi teisę gauti neturtinę žalą dėl netinkamo užsakovo elgesio, ką manote Jūs?

Call Now Button