Tinkamu laiku nebuvo iškeltas bankrotas. Kiek priteisime iš vadovo asmeniškai?

Apgintas Klientas nuo daugiau kaip 200 000 Eur reikalavimo bankroto byloje.

Per tris metus bylinėjimosi pagaliau pavyko teismui įrodyti, kad esant reikalavimui priteisti iš vadovo asmeniškai visą kreditoriniams reikalavimas lygią sumą, preziumuojant, kad tai ir yra padaryta žala, taip paprastai negalima. Bankroto administratoriui neužtenka teismui pateikti bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartį, kuria yra patvirtinti kreditorių reikalavimai su atitinkamomis sumomis. Ir tokiu atveju, nors ir esant nustatytam vadovo neveikimui, t.y. laiku nekeliant bankroto bylos ir taip didinant įsipareigojimus kreditoriams, žalos atlyginimui to neužtenka.

Tokio pobūdžio bylose turi būti:
1. Leistinais įrodymais paskaičiuota konkreti žala (balanso neužtenka!);
2. Nustatytas visiškai tikslus momentas nuo kada galime skaičiuoti žalą, kurią prašoma priteisti iš vadovo;
3. Konstatuotas priežastinis ryšys tarp vadovo veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos.

Kitaip tariant, kiekvienoje konkrečioje tokio pobūdžio byloje būtina individualiai analizuoti vadovo atsakomybės klausimą, bendros išaugusios įmonės skolų sumos, kuri liks nepadengta, ir vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo priežastinį ryšį.

Kiekvieno vadovo asmeninės atsakomybės ir žalos atlyginimo kreditoriams klausimas privalo būti išspręstas cento tikslumu ir ne kitaip!

Call Now Button