Vadove, ar žinai, kas siekiant bankrotą pripažinti tyčiniu „žaidžia su ugnimi“?

Laimėta byla, kurioje pavyko apginti Kliento interesus, įrodant, kad bankrotas negali būti pripažintas tyčiniu.

259 000 Eur, būtent tokiai sumai būtų pateiktas asmeninio pobūdžio ieškinys mano Klientui, jeigu teismas būtų pripažinęs bankrotą tyčiniu.

Byloje buvo bandoma įrodyti, kad įmonė nuo pat jos įsteigimo dirbo nuostolingai, todėl bendrovės akcininkai privalėjo padengti susidariusius nepaskirstytus nuostolius, nes pervedimų iš rezervo neužteko nuostolių padengimui. Taip pat buvo teigiama, kad bendrovė iš viso neformavo privalomojo rezervo, nors turėjo tokią pareigą. Kreditorių teigimu, nepaskirstyti nuostoliai negalėjo būti keliami į kitus finansinius metus, nes nuosavas kapitalas kasmet buvo mažesnis nei ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir iš viso buvo neigiamas. Taip pat buvo įrodinėjama, kad pagal akcinių bendrovių įstatymą, akcininkams nepadengus bendrovės nuostolių ir neatkūrus nuosavo kapitalo iki ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio turėjo būti svarstoma dėl įstatinio kapitalo mažinimo, juridinio asmens pertvarkymo arba likvidavimo, tačiau bendrovės valdymo organai šių savo pareigų nevykdė, sąmoningai blogindami įmonės finansinę padėtį.

Šios bylos yra absoliučiai specifinės, reikalauja ne tik teisinių, bet ir specialių žinių taikymo, įmonės valdymo praktinio suvokimo ir patirties. Bankroto bylose tenka bendradarbiauti su auditoriais, ekspertais. Ir turbūt visi, kurie specializuojasi šiose bylose man pritars, kad čia itin svarbu suprasti kiek labai ir kuriose dalyse „kūrybiška“ buvo buhalterinė apskaita, kokia yra finansinių ataskaitų kokybė ir kaip Kliento naudai galima išnaudoti „pilkąsias zonas“.

Teismas po bylos nagrinėjimo, pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė ir vadovavosi mūsų argumentais. Toks teismo verdiktas tapo itin svarbiu.

Juolab, kad šiai dienai, pati naujausia, vos prieš dvi savaites, teismų suformuota praktika tolyn nuėjo tuo keliu, kad po bankroto pripažinimo tyčiniu, pateikiant ieškinį vadovui (ar akcininkams) byloje, kurioje buvo nustatyti tam tikri faktai, nebegali būti kvescionuojami, jie tampa prejudiciniais. O tai reiškia būtent tai, kad po bankroto pripažinimo tyčiniu, įrodyti teismui, kad yra kitų įrodymų, kurie paneigtų aplinkybes, sudarančias žalos bei priežastinio neteisėtų veiksmų ir žalos ryšio prezumpcijų turinį, tampa beveik “misija neįmanoma”.

Kodėl? Nes civilinės bylos dėl žalos, atsiradusios dėl tyčinio bankroto, atlyginimo procesui būdingas specifinis civilinės atsakomybės sąlygų, būtinų juridinio asmens vadovo atsakomybei atsirasti, įrodinėjimo procesas.

Kiekvienas vadovas, akcininkas privalo suprasti, kad bankroto pripažinimas tyčiniu įgijo dar didesnį “teisinį svorį” ir manymas, kad šis žingsnis bankroto administratoriaus ar kreditorių veiksmuose yra niekinis – absoliučiai klaidingas.

Esami ir būsime vadovai, linkiu išmintingai valdyti ir suvaldyti įmones, net tada, kai artėja bankrotas.

Savalaikiai žingsniai gali padėti išsigelbėti nuo laukiančio asmeninio bankroto!

Call Now Button