Baudžiamoji teisė

Mano specializacija sėkmingai baigtose magistro studijose buvo baudžiamoji teisė ir kriminologija. Įgyta patirtis ir išugdytas kritinis mąstymas leidžia teikti kvalifikuotas teisines konsultacijas, procesinių dokumentų ruošimą, atstovavimą teisme. Baudžiamoji teisė ir procesas visada buvo ta sritis, kurioje realizavau savo teorinius ir praktinius gebėjimus nuo atstovavimo ikiteisminiuose tyrimuose iki mokslinių pranešimų rengimo ir pristatymų konferencijose.

Teikiamos paslaugos baudžiamajame procese:

 • Pareiškimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo surašymas;
 • Pareiškimo, prašymo, paaiškinimo, reikalavimo surašymas;
 • Skundo dėl prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo, pareigūno veiksmų ar neveikimo surašymas;
 • Skundo dėl priimto nutarimo surašymas;
 • Apeliacinio skundo surašymas;
 • Atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas; kasacinio skundo surašymas; privataus kaltinimo surašymas;
 • Prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą surašymas;
 • Konsultacija dėl smurto artimoje aplinkoje ir baudžiamosios atsakomybės;
 • Konsultacija dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų teisinio reguliavimo ir baudžiamosios atsakomybės Konsultacija dėl nusikaltimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams (kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas pareigomis) ir baudžiamosios atsakomybės;
 • Konsultacija dėl turto prievartavimo ir baudžiamosios atsakomybės. Konsultacija dėl kontrabandos, muitinės apgaulės, neteisėto vertimosi komercine, ūkine veikla, kreditinio sukčiavimo, nusikalstamo bankroto, komercinės paslapties atskleidimo ir baudžiamosios atsakomybės.
 • Konsultacija dėl mokėjimo priemonių neteisėto panaudojimo, disponavimo, mokesčių nesumokėjimo, apgaulingo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo ir baudžiamosios atsakomybės; • Konsultacija dėl vagysčių, plėšimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo, išsvaistymo, turto sunaikinimo ar sugadinimo,nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo ir baudžiamosios atsakomybės;
 • Konsultacija dėl dokumentų klastojimo ir baudžiamosios atsakomybės;
 • Konsultacija dėl neteisėto informacijos rinkimo apie asmens privatų gyvenimą rinkimo, atskleidimo ir panaudojimo ir baudžiamosios atsakomybės;
 • Konsultacija dėl diskriminavimo: tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės ir baudžiamosios atsakomybės;
 • Konsultacija dėl seksualinio apsisprendimo laisvės: išžaginimo, seksualinio prievartavimo, privertimo lytiškai santykiauti, seksualinio priekabiavimo, mažamečio tvirkinimo ir baudžiamosios atsakomybės;
 • Konsultacija dėl sveikatos sutrikdymų, grasinimų nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą ir baudžiamosios atsakomybės; Konsultacija dėl bausmės paskyrimo teisinės analizės ir galimo ginčijimo.

Atstovauju įtariamųjų, kaltinamųjų, nukentėjusiųjų interesus baudžiamajame procese ikiteisminio tyrimo institucijose bei teismuose.

Bylos


 • Klientas, bankrotuojančios bendrovės vadovas gavo ieškinį iš bankroto administratoriaus. Ieškinyje buvo prašoma priteisti iš buvusio bendrovės direktoriaus neteisėtai panaudotas bendrovės lėšas bei žalos atlyginimo. Byloje buvo bandoma įrodyti, kad atsakovas būdamas BUAB vadovu iš bendrovės banko sąskaitos ir kasos neteisėtai per 3 metus panaudojo 45 080 Eur, įtariant, kad šiuo pagrindu gali būti ir baudžiamosios atsakomybės požymių. Byloje buvo keliami klausimai dėl piniginių lėšų panaudojimo savo reikmėms, bakkroto įstatyme numatytų pareigų nevydymo, neperduodant bankroto administratoriui kasoje likusių grynųjų pinigų, dėl neteisėtų astakovų veiksmų vykdant bendrovės vadovo pareigas. Byloje proceso eigoje sėkmingai sudaryta taikos sutartis iš dalies paneigianti ieškinio faktines ir teisines aplinkybes, sudarant Atsakovui (Klientui) palankią taikos sutartį.

  Laimėta civilinė byla, atstovaujant Lenkijos bendrovę, vandens filtrų gamintoją, lyderę Europoje. Byloje buvo Kliento vardu (Ieškovo) teiktas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo iš Kauno bendrovės sumoje beveik 65 000 Eur. Byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl to, ar privalo Atsakovas atlyginti nuostolius, sukeltus Ieškovo pirkėjamas, užsienio bendrovėms, dėl nekokybiškų filtravimo talpų pardavimo regreso tvarka. Po daugiau nei metus trukusio bylos nagrinėjimo, rezultatas buvo išimtinai naudingas Kliento naudai ir interesams.

  Plačiau

Publikacijos

 • Delfi.lt R. Vaičekauskytė. Rangovo ir užsakovo ginče kenčia abi šalys

  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas griežtai reglamentuoja užsakovo ir rangovo santykius. Vis dėlto realybė tokia, kad tarp minėtų šalių neretai įsiplieskia aršūs ginčai, dažniausiai – baigiamajame statybų etape, atėjus laikus vienai pusei perduoti, kitai – priimti atliktus darbus.

  Plačiau
 • Žalos atlyginimas iš antstolio – misija įmanoma?

  Žinia, kad teisminio proceso pradžioje (ar eigoje) dažnai teikiami prašymai pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones (visuomenėje dažniau įvardijamas tiesiog „areštu“) išimtiniu tikslu – užtikrinti, kad esant palankiam teismo sprendimui bus turto į kurį galima bus nukreipti išieškojimą.

  Plačiau
 • Ką daryti, jeigu bankas vienašališkai nutraukė būsto paskolos sutartį?

  Praktikoje dažnai pasitaiko, kad asmenys dėl skirtingų priežasčių nebegali laikinai vykdyti įsipareigojimus pagal būsto paskolų sutartis sudarytas su banku ir atitinkamai bankas pasinaudoja teise vienašališkai nutraukti tokias sutartis. O ir bendra taisyklė teigia, kad kai sutartis pažeista, kita šalis gali prarasti interesą tęsti sutartinius santykius ir gali pasinaudoti vienašališku sutarties nutraukimu kaip savigynos priemone.

  Plačiau
 • R. Vaičekauskytė. Teismas pritaikė areštą, ką daryti?

  Laikinosios apsaugos priemonės (toliau tekste – LAP), dažnai praktikoje žinomos ir vadinamos tiesiog „areštu“, tačiau tai kur kas platesnė sąvoka nei areštas. Areštas yra tik viena iš galimybių užtikrinti palankaus teismo sprendimo įgyvendimą ateityje.

  Plačiau